18+
[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Hệ Thống Pháp Khí.

Pháp Khí là tính năng đi xoay quanh nhân vật, ở game Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ Pháp Khí còn đóng góp khá to lớn trong lực chiến của nhân vật.

  1. Giới Thiệu Pháp Khí: là tinh linh nhỏ xoay quanh nhân vật, mỗi pháp khí có 1skill bổ trợ riêng thích hợp trong các Hoạt động, các pháp khí khi cài vào sẽ có ngoại hình đó nhưng về mặt chiêu pháp khí sẽ được tùy chỉnh theo ý thích của người chơi.

Chú ý: để sở hữu pháp khí người chơi onl 1,3,5,7,15,30 ngày để mở 6 pháp khí, 1 pháp khí là vip5 sở hữu.

2. Chú Linh Pháp Khí: như tiên mạch, chú lính pháp khí là tính năng cho phép người chơi tăng Mạch pháp khi 1 mạch chú linh gồm 7 ngọc, khi tăng công thành công mỗi ngọc người sẽ tăng thêm 1 phần chiến lực

.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn