18+
[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Hệ Thống Pháp Bảo

Pháp Bảo tính năng không thể thiếu khi người chơi tham gia thế giới Tiên- Ma. Bởi vậy Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ đã chuẩn bị sẵn cho người chơi hệ thống Pháp Bảo đủ ngầu để người chơi hành hiệp.

1.Nâng cấp pháp bảo: Pháp Bảo trong game có 11 bậc với đủ các ngoài hình. Người chơi tiến hành nâng cấp bằng đan tiến cấp pháp bảo. 

  • Đan Tiến Cấp Pháp Bảo có thể mua tại shop hoặc đổi từ điểm đi Phụ bản tổ đội hoặc       đánh phụ bản tiến cấp pháp bảo.

 

2.Tư chất & Trưởng thành pháp bảo: là tính năng nhỏ trong hệ thống pháp bảo, dùng để tăng độ trưởng thành và tư chất của Pháp bảo.

3.Ảo hóa: Game Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ có 2 hóa hình bên cạnh song song 11 bậc pháp bảo

.

4.Tiên Mạch Pháp bảo: tính năng trong hệ thống Pháp bảo đây là hệ thống cho phép người chơi Tăng cấp tiên mạch cho pháp bảo.

  • Để tăng cấp tiên mạch phải có Pháp Bảo chi hồn thông qua Phụ bản Tiên Mạch.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn